Ett steg i taget - coaching & terapi

Jag kan hjälpa dig att hantera dina tankar, dina känslor ochditt liv

Hos mig får du arbeta med:

ACCEPTANS - Öppna upp och ge plats för allt, VARA HÄR OCH NU - Leva i nuet, SJÄLVDISTANS - Se dina tankar som tankar, MEDVET VAL - Leva här och nu med riktning, ÄNDAMÅLSENLIGT HANDLANDE - Göra det som krävs, VÄRDEN I LIVET - Veta vad som är viktigt, HELA GAMLA SÅR - komma till ro med det som varit, HELA DITT SÅRADE INRE BARN - när du äger din historia kan du skriva på fortsättningen.

AKTUELLT: Hela ditt sårade inre barn med unikt arbetssätt

 Ring 0730-40 70 66 och fråga om det du undrar över eller mejla mikael@ettstegitaget punkt se

ÄR ETT STEG I TAGET FÖR DIG?

- Är du arg eller irriterad ofta?

- Känns det tungt? .

- Undviker du livet genom aktiviteter, alkohol, spel, tv-tittande, facebook, undandragande...?

- Står du i ett vägval och vet varken ut eller in, som att gasa och bromsa samtidigt?

- Andlig tomhet?

- Är du ofta nedstämd eller saknar livet mening?

- Missar du de mål du satt upp? Varför?

- Undrar du vem du egentligen är? Bra fråga, du har hamnat helt rätt.

- Är dina relationer trassliga? Upplever du att du är omgiven av idioter? Frid och sinnesro är inte frånvaro av konfliker och svåra stunder. Det är förmågan att kunna hantera detta som ger inre ro.

Svarar du ja på någon fråga så är Ett Steg i taget för dig.

Första steget är att be om hjälp.


BEROENDEN

- Är du rädd för att du dricker för mycket?

- Andra beroenden? Spel, mat, godis, träning, sex, vuxet barn...

Om du har någon form av beroende-problematik kan Ett Steg i tagets - väg till frihet - vara något för dig. Vi arbetar både med "drogen/besattheten" och förmågan att hantera livet.

MÄNNISKAN ÄR EN BERÄTTELSE

När vi äger vår historia och har kommit till ro med den öppnar sig möjligheten att skriva fortsättningen på historien om oss själv. Det djupgående arbetet med inre barnet, med alla sorger, med det som varit öppnar vi upp och kan se på oss själva och andra med kärlek.

SAMTAL, COACHING OCH TERAPI

Att ta hjälp kan bli den bästa investering du någonsin gjort för dig själv. Ett steg i taget tar vi oss framåt tills du finner din egen visdom.

Det är först när vi tar tag i våra drömmar och intentioner och för det in i handling som vi kan leva vår potential. Jag speglar och stöttar dig i din utveckling utan väja för det som är svårt.

DITT SANNA JAG

Vem är du utan de anpassningar och försvar som sätter käppar i hjulet för dig? Det kan vi ta reda på tillsammans och hitta nya sätt att förhålla sig på. Vi gör det ett steg i taget.

MÄNS DEPRESSION

Mäns och kvinnors depression skiljer sig åt. Kvinnor pratar om problem och söker hjälp medan män är tysta. Om någon frågar så säger vi  män "det är bra". I statistik för depression är kvinnor i majoritet.

Statistik för självmord och själv-medicinering domineras av män. Män agerar ut sin nedstämdhet i högre grad genom ilska, arbete, sex mm. Därför missas ibland mäns depression. Läs mer om manlig depression.

Läs om självhjälp vid depression.